Archiwum kategorii: .Info

Analfabeci

Nie jestem w stanie pojąć skąd w dzisiejszych czasach tylu analfabetów nie potrafiących czytać. Skąd ta obfitość matołów, dla których pismo obrazkowe jest jedyną formą komunikacji graficznej. Skąd wreszcie ten absolutny brak umiejętności czytania logicznego, wyciągania wniosków, nie wspominając o cierpliwości koniecznej dla przebrnięcia już przez trzecie zdanie tekstu, nie wspominając o potencjalnym szóstym akapicie czy dziewiątym rozdziale….

Kiedy tak patrzę na półkę z książkami, aż strach pomyśleć dla kogo napisano biblię.

Podziękowania

Pragniemy Wam podziękować za odpowiedzi i komentarze. Niezmiernie nas ucieszyły, bo dzięki temu akcja zatacza coraz szersze kręgi. Na dotychczasowe, pojedyncze e-maile nie było odzewu, może więc teraz będzie. W sprawę zaangażowała się KRYTYKA LITERACKA, Portal Pisarski, Nowy Ekran i Lepsza Strona Ciszy, PISZEMY.PL, Salon Literacki, ZESZYTY POETYCKIE, Ogłoszenia Lokalne, z czego wynika, że można liczyć na przyjaciół. To napawa otuchą, tym śmielej więc liczymy na pozytywną odpowiedź Pana Ministra. Jak wiadomo, nie chodzi tylko o ten jeden poczytny kwartalnik, bo w identycznej sytuacji znalazło się mnóstwo dobrych czasopism. One też borykają się z finansowym cynizmem i też na próżno wyczekują wsparcia.

Mam wrażenie, że decydenci znajdują wyłącznie kiepskie rozwiązania: miotają się  wśród połowicznych wdrożeń, by za chwilę je porzucić, bo zaświtało im w głowach JESZCZE LEPSZE.  I tak wędrują od pomysłu do pomysłu. Mają stale nowe projekty, więc z minuty na minutę przeskakując od jednej myśli do drugiej – zmieniają plany. W rezultacie zamiast ulepszeń, dorobiliśmy się dyskusyjnych kontestacji, akademickich rozważań i społecznego dryfowania wśród niemożności. Doczekaliśmy się wiecznych inauguracji: zaczynania rewelacyjnych planów i ich niekończenia. Bezładnej bieganiny tam i sam. A w konsekwencji – zapadania się we własnoręcznie wykopany grób. Jakby kto nie wiedział, mowa jest o  nieburaczanej kulturze. Tej z dużych liter i tej z czterech. Ta z czterech wywodzi się z decydenckich gabinetów i stanowi o tym, że kiedy czytam wpisy pod apelem do Pana Ministra, wcale mnie nie dziwi, że nie reaguje. Bo co ma odpowiedzieć na tak liczne głosy prawdy? Jedyne, co powinien zrobić, to przyłączyć się do naszego protestu.

W imieniu redakcji http://www.pisarze.pl/

Marek Jastrząb

Apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego

 Zwracamy się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji dla gdańskiego kwartalnika „Migotania. Gazeta Literacka”. Dotacji, która została temu pismu odmówiona.

Czasopismo istnieje od 2002 roku. Przez dziesięć lat nieustannego istnienia zyskało sobie wysokie uznanie. W swym głównym profilu – literackim – prezentowało czołówkę polskich nazwisk, przyciągało dobrych autorów, znakomite teksty, miało też odwagę promowania młodych i znakomitą intuicję w ich „odkrywaniu”. Promowało współczesną literaturę polską i europejską. Krytyka literacka, bieżące recenzje, poezja, proza… – wszystkie te rodzaje piśmiennictwa literackiego zawsze w tym kwartalniku przyciągały uwagę.

Osobną wartością jest szata graficzna „Migotań” – unikatowa, rozpoznawalna, jedna z najciekawszych i najbardziej oryginalnych w całej historii prasy polskiej. Szata ta pozwalała przez całą dekadę prezentować wyjątkowe zjawiska w grafice i fotografii obecnych czasów.

Pismo od pierwszego numeru jest redagowane przez Zbigniewa Joachimiaka, jednego z najbardziej znanych poetów średniego pokolenia w środowisku gdańskim. Autora cenionego, cieszącego się autorytetem w całej Polsce. W utrzymywanie pisma na rynku od lat wkładał najlepsze swoje inwencje, jak również środki finansowe.

Dotychczasowe możliwości pozyskiwania środków na utrzymanie „Migotań” wyczerpują się. Kwartalnikowi grozi upadek, wycofanie z rynku, utracenie grona współpracowników i czytelników, a w lepszym wypadku rezygnacja z rozwoju i kontynuacji działań programowych. To poważna strata dla kultury polskiej.

Apelujemy do komisji MKiDN o przyznanie „Migotaniom” dotacji, która pozwoli na kontynuację dzieła na rzecz literatury polskiej i jej autorów, na pozostanie pismu w łańcuchu dialogu pomiędzy twórcami i odbiorcami. Ta dotacja byłaby świadectwem, że instytucje państwowe chcą i w sposób świadomy uczestniczą w procesie żywego kształtowania dobra publicznego, jakim jest czasopiśmiennictwo kulturalne. Byłaby świadectwem, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chcę bronić tych obszarów kultury szczególnie słabych, bo nie mających zaplecza komercyjnego.

 

Zapraszamy do składania podpisów pod apelem.

Kliknij tutaj, aby włączyć formularz.

POMAGANINA


Jak kraj długi i niesmaczny, rozlega się wołanie o poratowanie PAŃSTWA. Radio, TV, gazety, ogłaszają, że jak najbardziej są skłonne pomagać, patronować, sponsorować, chętnie się włączą, pochylą i dadzą temu wyraz, bo  trzeba być człowiekiem i otworzyć serce. Po ulicach i norach z emerytami, przetacza się zbiorowy jęk błagających o pomoc. Skrzykują się legiony, hufce, czeredy kwestarzy, ochotników – jałmużników, małoletnich i staroletnich dziadów kalwaryjskich. Latają ze słoikami, puszkami, kasetkami, by wyręczyć nasze rozrzutne, niegospodarne ministerstwa, bo, jak stale słyszymy, instytucje te znajdują się na krawędzi ubóstwa, ledwie wiążą koniec z końcem, ściga je posępne widmo sfiksowanego komornika. Gdyż jak się niejednokrotnie przekonywaliśmy, nie mają one pieniędzy na cokolwiek, a na dodatek, są gnębione jakimiś durnowatymi wymaganiami, na przykład suplikami chorych, chorych miesiącami czekających na operację, na wizytę u lekarza – specjalisty, na lekarstwo pomagające żyć, na rehabilitację…

Ale nie tylko chorzy mają wymagania, żądają rozsądku od swoich wybrańców:  jak kraj długi i niesmaczny, rozlega się powszechne wołanie o opamiętanie względem kultury, nauki, edukacji…

O tym, że w kulturze dzieje się wiele dobrego, wiadomo nie od dziś. Powstają nowe i dobre czasopisma, rodzą się interesujące inicjatywy i można by tak wymieniać bez końca. Lecz co z tego, że się rodzą i powstają, skoro co rusz upadają, bo naszemu Ministerstwu wcale na nich nie zależy, a wspieranie twórczości jest fikcją?

Promocje, fundacje, finansowa pomoc, są to słowa wypucowane ze znaczenia,  cyniczne frazesy i oświadczenia rzucane na odczepnego, przeznaczone dla naiwnych (np. gros fundacji trudni się żebraniną o pieniądze, a z rzadka, incydentalnie i wybiórczo, zajmują się – wspieraniem!).

Mecenat kultury nie istnieje, związki twórcze schodzą na psy, wydawnictwa nie są motywowane do publikowania klasyki, byłby więc czas zastanowić się, czy obecna polityka kulturalna nie jest aby sabotażem. Planowym i aroganckim niezauważaniem społecznych potrzeb. Mówię o tym w kontekście kwartalnika „Migotania”, pisma czytanego, a na dodatek – mądrego, co nie zdarza się często. Przeciwnie raczej: ten niegłupi magazyn niszczy rynek, bo tylko durnie gwarantują zysk.  Czyli, wysławiając się językiem człowieka wkurzonego, prędzej brukowiec otrzyma dotacje, niż periodyk zamieszczający wiersze Herberta. Albowiem majtkowe zwierzenia celebrytów zabezpieczają kasowość: wpływy z reklam i pieniądzory na owocne pustoszenie kulturowego dziedzictwa. No, ale do tego, by dbać o ekonomię wydawania tychże pieniądzorów i przeznaczać je tylko na pomoc inicjatywom rozwijającym pomyślunek, trzeba ów pomyślunek mieć. Lecz z nim jest krucho. By nie rzec – tragicznie.

PS. osobiście nie wierzę w cuda. Nie sądzę, by ktokolwiek przejął się podobnymi lamentami, poszedł po rozum do głowy i zmienił zdanie. Ale na pociechę mam swoją przyśpiewkę i kiedy mi źle,  to sobie mruczę pod miotłą:

 urzędnik, to nie nos, ale tabakierka.

Urzędnik, to nie Pan i Władca.

Urzędnik, to nie funkcja dożywotnia i dziedziczna.

Urzędnik, to SŁUŻĄCY.

Ja go powołałem

ja mogę go odwołać

ja opłacam mu liberię

oj dana

 

 

 

 

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki “O Granitową Strzałę”

Strzeliński Ośrodek Kultury zaprasza na:

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki “O Granitową Strzałę”
i Turniej 1 Wiersza

KONKURS POETYCKI

Konkurs poetycki przebiegać będzie w dwóch etapach.

Do udziału w zapraszamy twórców, którzy ukończyli 18.

I Etap

Na konkurs należy nadesłać:

1. Zestaw 10 wierszy o dowolnej tematyce ( w formacie Word, 1 egzemplarz), które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i w prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w Internecie.

2. Ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie CD (brak zapisu na płycie CD – eliminuje Autora z konkursu).

3. Wiersze należy oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym; wyklucza się godła wykorzystywane w sieci)

4. Do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail). Adres e-mail należy także umieścić, obok godła, na kopercie.

5. Autor może wysłać tylko jeden zestaw.

Termin nadsyłania prac upływa 20 marca 2012 r.

Prace należy wysłać na adres:

Strzeliński Ośrodek Kultury
57-100 Strzelin ul. Brzegowa 10 a
z dopiskiem na kopercie :” Ogólnopolski Konkurs Poetycki “O Granitową Strzałę”.

 

II  etap

 

Spośród nadesłanych propozycji, komisja konkursowa w składzie:

Jacek Bierut, Radosław Kobierski, Karol Maliszewski, Mirka Szychowiak – wyłoni 8 najlepszych (zdaniem komisji) – zestawów. Ich autorzy, zobowiązani będą nadesłać:

– propozycję tomiku poetyckiego wraz z tytułem (bez opracowania graficznego, okładki, stron redakcyjnych)

– zdjęcie

– notkę biograficzną

 

Termin nadsyłania pełnych zestawów upływa 18 kwietnia 2012 r.

 

NAGRODY:
Grand Prix – druk tomiku poetyckiego
I nagroda – 1300 zł
II nagroda – 800 zł
III nagroda – 600 zł
oraz 4 wyróżnienia – po 200 zł każde

Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Nagrody należy odebrać osobiście.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie zwycięskiego tomiku oraz pozostałych nagród odbędzie się:

18 maja 2012 r. w galerii “Skalnej” Strzelińskiego Ośrodka Kultury, o godz. 16.00

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

Wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, należy dostarczyć w 4 kopiach – w dniu konkursu.
Turniej odbędzie się 18 maja 2012 r. w galerii “Skalnej” Strzelińskiego Ośrodka Kultury
Początek – godz. 17.00
Wiersze prezentują osobiście Autorzy.

Nagroda w Turnieju wynosi 1000 zł.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagrody i przyznania więcej niż jednej w Turnieju.
.
Informacje na temat konkursu:
Strzeliński Ośrodek Kultury
Tel. 071/ 39 – 21-543
e-mail:
granitowastrzelin@wp.pl

Cztery łapy w Polsce

Przeczytajcie i weźcie pod rozwagę. Mnie ruszyło nad wyraz.

Po pierwsze:

http://www.polskieradio.p…ego-zabijac-psy

Po drugie:

“Zgodnie z zarządzeniem z 23 listopada eutanazja zdrowych psów jest sankcjonowana. Nad czworonogami, które zakończyły pracę nie przewiduje się żadnej opieki. Sprawa dotyczy specjalnie wyszkolonych psów, które pomagają celnikom znajdować narkotyki i papierosy z przemytu. Jest ich w służbie celnej ponad sto.

Teraz życie zwierząt, które przejdą na emeryturę, będzie zagrożone. Nie chodzi tylko o stare zwierzęta. Zdarza się, że nawet młode psy wyszkolone do wykrywania np. niedozwolonych substancji muszą zakończyć pracę, bo tracą węch – twierdzą celnicy.”

Po trzecie:

,,Jak podaje portal celnicy.pl “,zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, pies może zostać wycofany ze służby nawet gdy jest zdrowy, ale np. jest za stary, utraci węch, wzrok, słuch, zajdzie konieczność nowego przeszkolenia. Jeżeli przewodnik nie będzie mógł podjąć opieki, nie znajdzie się inny zainteresowany wykorzystaniem psa, nikt nie zechce go kupić to Dyrektor Izby Celnej MUSI przekazać psa do punktu weterynaryjnego w celu eutanazji. Nie przewiduje się żadnej możliwości powierzenia opieki nad psem ani pokrycia kosztów wyżywienia i leczenia. Zarządzenie ma charakter polecenia służbowego, które dyrektor jest zobowiązany wykonać”.

Po czwarte:

Jak powiedziała w rozmowie z “Rzeczpospolitą” Sylwia Stelmachowska z Ministerstwa Finansów “pojęcie eutanazja oznacza wyłącznie uśmiercenie istoty nieuleczalnie chorej i cierpiącej”. – Decyzja o uśpieniu psa podejmowana jest na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii, którego wiąże ustawa o ochronie zwierząt”

Po piąte:

Nie potrafię znaleźć w tym rozporządzeniu ani słowa o psach nieuleczalnie chorych!
Po szóste:

Podpisz, jeśli uważasz,że należy się buda i micha czterem łapom, które służyły wiernie :

http://www.petycje.pl/pet…janie_psow.html

_________________
kroplą miodu pocieszamy błaznów
lub sami z sobą rozgryzamy liść mięty

Werdykt VII OKP “Złoty Środek Poezji”

Werdykt jury VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego “Złoty Środek Poezji”
na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2010
pod patronatem Dwumiesięcznika Literackiego “TOPOS”

Jury VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego “Złoty Środek Poezji” na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2010 – organizowanego przez Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ŚRODEK w składzie:

Karol Maliszewski – przewodniczący,
Artur Fryz,
Wojciech Kudyba,
Krzysztof Kuczkowski,
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki
po przeczytaniu 44 debiutanckich książek poetyckich nadesłanych na konkurs i spełniających warunki regulaminowe ustaliło werdykt w następującym brzmieniu:

Jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić następujące książki.

I miejsce:
Agnieszka Gałązka, lubię być w twoich ustach,
Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2010 – 5000 zł

II miejsce:
Izabela Fietkiewicz-Paszek, Portret niesymetryczny,
Goddam Agencja Artystyczna, Piaseczno 2010 – 3000 zł

III miejsce:
Maciej Bieszczad, Elipsa,
Mamiko, Nowa Ruda 2010 – 2000 zł

3 równorzędne wyróżnienia po 700 zł każde:
Joanna Dziwak, sturm and drang, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2010
Jakub Sajkowski, Ślizgawki, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2010
Rafał Skonieczny, Dzikie strony, WBP i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2010

Instrukcja obsługi

Zrobiłem sobie test osobowości na jakiejś durnej stronie internetowej…
Wynik poniżej – nie ma być z czego dumnym, ale pocieszam się, że generuje to jakiś automat 🙂

zapłaciłem 4,88 PLN 🙂

 

 

Twój Typ charakteru: Indywidualista

Twój Podtyp charakteru: Arystokrata

Indywidualista w skrócie Ego Fiksacja: Melancholia
Najważniejsza Idea: Autentyczność
Strach: Bycie zwykłym
Zamiary: Bycie unikalnym i autentycznym
Pokusy: Pokonać je
Wada: Zawiść
Zaleta: Opanowanie

Tragiczny romantyk, ma bardzo wrażliwe odczucia i emocje, jest wrażliwy, czuły, spostrzegawczy.

Czytaj dalej